loader

O nás

TreeWest

je seznam firem, který má za úkol doporučit v každém větším městě po celé České republice minimálně jednoho specialistu v oboru arboristiky, dendrologie a rizikového kácení.

Námi doporučená firma je vždy na profesionální úrovni s určitým počtem prověřených referencí.

Specialisté by měli poskytnout služby v oblasti rizikového kácení stromů, různých řezů stromů od udržovacích přes redukční po provozně bezpečnostní . Firmy zajišťují bezpečnostní vazby stromů, případně štěpkování větví a frézování pařezů.

Rizikové kácení stromů

Postupné kácení stromů je nejrizikovější část arboristiky. Nebezpečí by se v žádném případě nemělo podceňovat a práce by se měla vždy přenechat profesionálům. Aby nedošlo k poškození objektů pod stromem, využívají se kombinace různých kladek, blokantů, tření atd. Výhoda postupného kácení stromů je míra minimálního nebo žádného poškození okolí stromu .Před kácení posuzujeme zejména statické poměry káceného stromu, zdravotní stav stromu, umístění a okolí stromu.

Spolupracovník, který spouští odřezávané části ze stromu dolů, musí rovněž brát zřetel na působící fyzikální síly jako jsou např. tření, dynamické zatížení lana, kotevní prvky atd.

Ve stromolezecké praxi při postupném kácení si stromolezec ani jeho spolupracovník na zemi nemůže dovolit udělat sebemenší chybu, protože každá chyba při této práci způsobuje nepřípustné následky.

Kontaktní informace

  • info@treewest.cz
  • +420 777-815-206